Wegens drukte bij de bezorgdiensten kan het iets langer duren voordat je bestelling aankomt.

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en opsturen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


  • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]


  • IkWij* deeldelen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*


  • Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]

  • [Adres consument(en)]

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.